PERSONVERN, NETTBASERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER.

Denne personvernerklæringen gjelder for Den store vaffelboka sitt nettsted www.vaffelboka.no

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES
EKSEMPLER PÅ INFORMASJON SOM INNHENTES:

• Fornavn og etternavn

• Adresse

• E-postadresse

• Telefonnummer

HVORDAN INFORMASJON INNHENTES?

Den store vaffelboka samler inn opplysninger gjennom kontaktskjema og nettbutikk på disse nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, vil du bli forhindret i få tilgang til produktet eller tjenesten.

HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte gdpr@vaffelboka.no

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPART?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Den store vaffelboka kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av firmaet.

SAMTYKKE

Ved innsending av kontaktskjema eller ved bestilling samtykker du til at vi kan kontakte deg vedrørende din bestilling basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

RETTIGHETER

Som bruker av nettsiden har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene behandles om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at dine rettigheter ikke er overholdt i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no