Her er en liten smakebit på Den store Vaffelboka.

Bilde på omslag: Elisabeth Figenschou Jølstad
Manus: Tone Dahl Børsting
Design: Jorid Beate Sand
Korrektur: Anita Berglund

Trykk: BK Grafisk AS
Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS
Papir: Amber Graphic 150 gr

ISBN: 978-82-692612-0-2

Har du spørsmål eller kommentarer til forlaget, ta kontakt på e-post: post@vaffelboka.no

www.vaffelboka.no

Facebook: www.facebook.com/vaffelboka
Instagram: www.instagram.com/vaffelboka

© Det lille forlaget AS, 2021